PANDUAN PERANGKAT TERBARU 2017 SMK N 1 Banyuputih

 1. RPE
 2. Panduan RPP terbaru 2017
 3. Contoh RPP Terbaru 2017
 4. Panduan Penyusunan Soal HOTS
Advertisements

SISWA BERPRESTASI TAHUN PELAJARAN 2016/2017

Berikut ini adalah nama-nama siswa yang berprestasi dengan menduduki peringkat 1, 2 dan 3 di kelasnya pada tahun pelajaran 2016/2017

A. Program Keahlian Teknika Kapal Penangkap Ikan

 1. Kelas X TKPI
 • Peringkat 1 : INDY MAULANA VERY H
 • Peringkat 2 :FARIZ LUKMAN HAKIM
 • Peringkat 3 : AHMAD FIKI ALFIAN

2. Kelas XI TKPI

 • Peringkat 1 : FADZILLA ARDIANSYAH
 • Peringkat 2 :MUHAMMAD ISMAIL
 • Peringkat 3 : JOSEPHANDER SAHAT TUA MARPAUNG

B. Program Keahlian Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian

 1. Kelas X APHP :
 • Peringkat 1 : HIDAYATUL MUTTAQIN
 • Peringkat 2 :HERMIN FEBTI AMELIA
 • Peringkat 3 : MILA FITRIA

2. Kelas XI TPHP

 • Peringkat 1 : ANDI PRADANA
 • Peringkat 2 :M BASYIR
 • Peringkat 3 : DARMANSYAH

C. Program Keahlian Tata Busana

kelas X

 • Peringkat 1 : NOFI EKA MAULIDA
 • Peringkat 2 :ELA PRASTIKA
 • Peringkat 3 : FITRIYATUL QOMARIYA

Kelas XI

 • Peringkat 1 : NELI AGUSTI
 • Peringkat 2 :SUPRIYANA
 • Peringkat 3 : EKAYATI

D. Program Keahlian Teknik Komputer dan Jaringan

Kelas X

 • Peringkat 1 : LAELATUL HASANA
 • Peringkat 2 :LINGGA SETIAWAN
 • Peringkat 3 : ABDUR ROHMAN

Kelas XI

 • Peringkat 1 : USWATUN HASANAH
 • Peringkat 2 :ENI HARINI
 • Peringkat 3 : FERA FEBRIYANTI

E. Program keahlian Akuntansi

Kelas X

 • Peringkat 1 : HELMA PUTRI ANGELA
 • Peringkat 2 :SAKINA WARDATUL JANNAH
 • Peringkat 3 : DEWI MASITA

Kelas XI

 • Peringkat 1 : SITI NUR AISYAH
 • Peringkat 2 :JUNAIDA RAHMATUL AZIZAH
 • Peringkat 3 : SITI KOYYIMATUL KIBTIYAH

STRUKTUR KURIKULUM TKJ

STRUKTUR DAN PEMBAGIAN JAM KURIKULUM 2017
3. Bidang Keahian : Teknologi Informasi dan Komunikasi
3.1 Program Keahlian : Teknik Komputer dan Informatika
3.1.2 Kompetensi Keahlian : Teknik Komputer dan Jaringan
MATA PELAJARAN ALOKASI
WAKTU
A. Muatan Nasional
1 Pendidikan Agama dan Budi Pekerti 318
2 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 212
3 Bahasa Indonesia 354
4 Matematika 424
5 Sejarah Indonesia 108
6 Bahasa Inggris dan Bahasa Asing lainnya 352
B. Muatan Kewilayahan
1 Seni Budaya 108
2 Pendidikan Jasmani, Olah Raga dan Kesehatan 144
Jumlah A dan B 2.020
C. Muatan Peminatan Kejuruan
C1. Dasar Bidang Keahlian
1 Simulasi dan Komunikasi Digital 108
2 Fisika 108
3 Kimia 108
C2. Dasar Program Keahlian
1 Komputer dan Jaringan Dasar 144
2 Pemrograman Dasar 144
3 Dasar Desain Grafis 180
C3. Kompetensi Keahlian
1 Teknologi Jaringan Berbasis Luas (WAN) 216
2 Administrasi Infrastruktur Jaringan 522
3 Administrasi Sistem Jaringan 488
4 Teknologi Layanan Jaringan 488
5 Produk Kreatif dan Kewirausahaan 350
Jumlah C (C1, C2, dan C3) 2.856
Total 4.876
STRUKTUR KURIKULUM 2013 VERSI 2017
3. Bidang Keahian : Teknologi Informasi dan Komunikasi
3.1 Program Keahlian : Teknik Komputer dan Informatika
3.1.2 Kompetensi Keahlian : Teknik Komputer dan Jaringan
MATA PELAJARAN KELAS
X XI XII
1 2 1 2 1 2
A. Muatan Nasional
1 Pendidikan Agama dan Budi Pekerti 3 3 3 3 3 3
2 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 2 2 2 2 2 2
3 Bahasa Indonesia 4 4 3 3 3 3
4 Matematika 4 4 4 4 4 4
5 Sejarah Indonesia 3 3
6 Bahasa Inggris dan Bahasa Asing lainnya 3 3 3 3 4 4
B. Muatan Kewilayahan
1 Seni Budaya 3 3
2 Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan 2 2 2 2
Jumlah A dan B 24 24 17 17 16 16
C. Muatan Peminatan Kejuruan
C1. Dasar Bidang Keahlian
1 Simulasi dan Komunikasi Digital 3 3
2 Fisika 3 3
3 Kimia 3 3
C2. Dasar Program Keahlian
1 Komputer dan Jaringan Dasar 4 4
2 Pemrograman Dasar 4 4
3 Desain Grafis 5 5
C3. Kompetensi Keahlian
1 Teknologi WAN 6 6
2 AIJ 6 6 9 9
3 ASJ 6 6 8 8
4 TLJ 6 6 8 8
5 Produk Kreatifdan Kewirausahaan 5 5 5 5
Jumlah C (C1, C2, dan C3) 22 22 29 29 30 30
Total 46 46 46 46 46 46

KURIKULUM SMK TERBARU

KURIKULUM SMK 2017

Menindak lanjuti Kepdirjendikdasmen No.4678/D/KEP/MK/2016 pada tanggal 2 September 2016 tentang Spektrum Keahlian SMK maka dikeluarkan pula Kepdirjendikdasmen No 130/D/KR/2017 pada tanggal 10 Februari 2017 tentang Struktur Kurikulum SMK pada tahun ajaran 2017/2018.

Berikut materi terbaru dari hasil Diklat Wakasek Kurikulum di Hotel Sahid 22 – 24 Mei 2017 di Hotel Sahid Surabaya

 1. Perubahan Istilah mapel Kelompok A menjadi mapel Muatan Nasional , Kelompok B menjadi muatan kewilayahan dan kelompok C muatan peminatan Kejuruan
 2. Perubahan struktur kurikulum untuk Tahun Pelajaran 2017/2018

beberapa penjelasan diperoleh tentang

 1. Analisis Materi Pembelajaran
 2. Analisis Penerapan Model Pembelajaran
 3. Analisis Penialaian Hasil Belajar
 4. Analisis SKL, KI-KD (poin 1,2,3,4 silahkan click link Analisis K13 baru)
 5. Dinamika Kurikulum 2013
 6. Dinamika Pengembangan kurikulum SMK
 7. Panduan E-Raport
 8. Pedoman pembukaan dan penutupan KK
 9. Pedoman peminatan
 10. Pedoman penyusunan KTSP
 11. Pedoman PKL  (poin 5 – 11 silahkan click Pedoman K13 SMK)
 12. Pengolahan dan Penilaian Hasil Belajar
 13. Penyusunan IPK
 14. RPP
 15. standar SMK  (poin 12-15 silahkan click RPP dan Penilaian K13)
 16. Muatan Nasional
 17. Muatan Kewilayahan
 18. Kepdirjendikdasmen No.4678/D/KEP/MK/2016 pada tanggal 2 September 2016 tentang Spektrum Keahlian SMK
 19. Kepdirjendikdasmen No 130/D/KR/2017 pada tanggal 10 Februari 2017 tentang Struktur Kurikulum SMK dan lampirannya 

STRUKTUR KURIKULUM SMK 2017

Menindak lanjuti Kepdirjendikdasmen No.4678/D/KEP/MK/2016 pada tanggal 2 September 2016 tentang Spektrum Keahlian SMK maka dikeluarkan pula Kepdirjendikdasmen No 130/D/KR/2017 pada tanggal 10 Februari 2017 tentang Struktur Kurikulum SMK pada tahun ajaran 2017/2018.

TEKNIKA KAPAL PENANGKAP IKAN (TKPI)

6. Bidang Keahlian : Kemaritiman
6.1 Program Keahlian : Pelayaran Kapal Perikanan
6.1.2 Kompetensi Keahlian : Teknika Kapal Penangkap Ikan
MATA PELAJARAN KELAS
X XI XII
1 2 1 2 1 2
A. Muatan Nasional
1 Pendidikan Agama dan Budi Pekerti 3 3 3 3 3 3
2 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 2 2 2 2 2 2
3 Bahasa Indonesia 4 4 3 3 3 3
4 Matematika 4 4 4 4 4 4
5 Sejarah Indonesia 3 3
6 Bahasa Inggris dan Bahasa Asing Lainnya 3 3 3 3 4 4
B. Muatan Kewilayahan
1 Seni Budaya 3 3
2 Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan 2 2 2 2
Jumlah A dan B 24 24 17 17 16 16
C. Muatan Peminatan Kejuruan
C1. Dasar Bidang Keahlian
1 Simulasi dan Kumunikasi Digital 3 3
2 Fisika 2 2
3 Kimia 2 2
C2. Dasar Program Keahlian
1 Instalasi Tenaga PenggerakKapalPenangkapIkan 2 2
2 BangunandanStabilitasKapalPenangkapIkan 2 2
3 HukumMaritimdanPeraturanPerikanan 2 2
4 TeknikPenangkapanIkan, Penanganan,
danPenyimpananHasilTangkapan
2 2
5 Tata LaksanaPerikanan Yang bertanggungjawab  (Code of Conduct for Responsible Fisheries
/CCRF)
2 2
6 Bahasa InggrisMaritimdanPerikanan 2 2
7 ProsedurDarurat 1 1
8 BiologiPerikanan 2 2
C3. Kompetensi Keahlian
1 Motor Diesel Kapal Penangkap Ikan 3 3 5 5
2 Pesawat Bantu Kapal Penangkap Ikan 2 2
3 Listrik Kapal Penangkap Ikan 2 2 5 5
4 Mesin Pendingin 2 2 4 4
5 Ilmu Bahan, Bahan Bakar, dan Pelumas 2 2
6 Sistem Pengendalian dan Otomatisasi 2 2 2 2
7 Dinas Jaga 2 2
8 Perawatan dan Perbaikan Mesin Kapal
Penangkap Ikan
2 2 4 4
9 Bahan dan Alat Tangkap Penangkap Ikan 2 2
10 Menggambar Teknik 2 2
11 Kerja Bengkel 3 3 5 5
12 Produk Kreatif dan Kewirausahaan 5 5 5 5
Jumlah C (C1, C2, dan C3) 23 23 29 29 30 30
Total 46 46 46 46 46 46

AGROBISNIS PENGOLAHAN HASIL PERTANIAN (APHP)

5. Bidang Keahlian : Agribisnis dan Agroteknologi
5.4 Program Keahlian : Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian
5.4.1 Kompetensi Keahlian : Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian
MATA PELAJARAN KELAS
X XI XII
1 2 1 2 1 2
A. Muatan Nasional
1 Pendidikan Agama dan Budi Pekerti 3 3 3 3 3 3
2 Pendidikan Pancasila, dan
Kewarganegaraan
2 2 2 2 2 2
3 Bahasa Indonesia 4 4 3 3 3 3
4 Matematika 4 4 4 4 4 4
5 Sejarah Indonesia 3 3
6 Bahasa Inggris dan Bahasa Asing Lainnya 3 3 3 3 4 4
B. Muatan Kewilayahan
1 Seni Budaya 3 3
2 Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan
Kesehatan
2 2 2 2
Jumlah A dan B 24 24 17 17 16 16
C. Muatan Peminatan Kejuruan
C1. Dasar Bidang Keahlian
1 Simulasi dan Komunikasi Digital 3 3
2 Fisika 2 2
3 Biologi 2 2
4 Kimia 3 3
C2. Dasar Program Keahlian
1 Dasar Penanganan Bahan Hasil Pertanian 3 3
2 Dasar Proses Pengolahan Hasil Pertanian 5 5
3 Dasar Pengendalian Mutu Hasil pertanian 4 4
C3. Kompetensi Keahlian
1 Produksi Pengolahan Hasil Nabati 9 9 10 10
2 Produksi Pengolahan Hasil Hewani 5 5 5 5
3 Produksi Pengolahan Komoditas Perkebunan dan Herbal 6 6 6 6
4 Keamanan Pangan, Penyimpanan, dan Penggudangan 4 4 4 4
5 Produk Kreatif dan Kewirausahaan 5 5 5 5
Jumlah C (C1, C2, dan C3) 22 22 29 29 30 30
Total 46 46 46 46 46 46

 

TATA BUSANA

8. Bidang Keahlian : Pariwisata
8.4. Program Keahlian : Tata Busana
8.4.1. Kompetensi Keahlian : Tata Busana
MATA PELAJARAN KELAS
X XI XII
1 2 1 2 1 2
A. Muatan Nasional
1 Pendidikan Agama dan Budi Pekerti 3 3 3 3 3 3
2 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 2 2 2 2 2 2
3 Bahasa Indonesia 4 4 3 3 3 3
4 Matematika 4 4 4 4 4 4
5 Sejarah Indonesia 3 3
6 Bahasa Inggris dan Bahasa Asing Lainnya 3 3 3 3 4 4
B. Muatan Kewilayahan
1 SeniBudaya 3 3
2 PendidikanJasmani, Olahraga, danKesehatan 2 2 2 2
Jumlah A dan B 24 24 17 17 16 16
C. Muatan Peminatan Kejuruan
C1. Dasar Bidang Keahlian
1 Simulasi dan Komunikasi Digital 3 3
2 IPA Terapan 3 3
3 Kepariwisataan 3 3
C2. Dasar Program Keahlian
1 Pengetahuan Bahan Tekstil 2 2
2 Dasar Desain 3 3
3 Pembuatan Pola 4 4
4 Teknologi Menjahit 4 4
C3. Kompetensi Keahlian
1 Desain Busana 3 3
2 Pembuatan Hiasan Busana 5 5
3 Pembuatan Busana Custom Made 9 9 13 13
4 Pembuatan Busana Industri 7 7 12 12
5 ProdukKreatif dan Kewirausahaan 5 5 5 5
Jumlah C (C1, C2, dan C3) 22 22 29 29 30 30
Total 46 46 46 46 46 46

TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN (TKJ)

STRUKTUR KURIKULUM 2013 VERSI 2017
3. Bidang Keahian : Teknologi Informasi dan Komunikasi
3.1 Program Keahlian : Teknik Komputer dan Informatika
3.1.2 Kompetensi Keahlian : Teknik Komputer dan Jaringan
MATA PELAJARAN KELAS
X XI XII
1 2 1 2 1 2
A. Muatan Nasional
1 Pendidikan Agama dan Budi Pekerti 3 3 3 3 3 3
2 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 2 2 2 2 2 2
3 Bahasa Indonesia 4 4 3 3 3 3
4 Matematika 4 4 4 4 4 4
5 Sejarah Indonesia 3 3
6 Bahasa Inggris dan Bahasa Asing lainnya 3 3 3 3 4 4
B. Muatan Kewilayahan
1 Seni Budaya 3 3
2 Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan 2 2 2 2
Jumlah A dan B 24 24 17 17 16 16
C. Muatan Peminatan Kejuruan
C1. Dasar Bidang Keahlian
1 Simulasi dan Komunikasi Digital 3 3
2 Fisika 3 3
3 Kimia 3 3
C2. Dasar Program Keahlian
1 Komputer dan Jaringan Dasar 4 4
2 Pemrograman Dasar 4 4
3 Desain Grafis 5 5
C3. Kompetensi Keahlian
1 Teknologi WAN 6 6
2 AIJ 6 6 9 9
3 ASJ 6 6 8 8
4 TLJ 6 6 8 8
5 Produk Kreatifdan Kewirausahaan 5 5 5 5
Jumlah C (C1, C2, dan C3) 22 22 29 29 30 30
Total 46 46 46 46 46 46

 

AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA (AKL)

7. Bidang Keahlian : Bisnis dan Manajemen
7.3. Program Keahlian : Akuntansi dan Keuangan
7.3.1. Kompetensi Keahlian : Akuntansi dan Keuangan Lembaga
MATA PELAJARAN KELAS
X XI XII
1 2 1 2 1 2
A. Muatan Nasional
1 Pendidikan Agama dan Budi Pekerti 3 3 3 3 3 3
2 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 2 2 2 2 2 2
3 Bahasa Indonesia 4 4 3 3 3 3
4 Matematika 4 4 4 4 4 4
5 Sejarah Indonesia 3 3
6 Bahasa Inggris dan Bahasa Asing Lainnya 3 3 3 3 4 4
B. Muatan Kewilayahan
1 Seni Budaya 3 3
2 Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan 2 2 2 2
Jumlah A dan B 24 24 17 17 16 16
C. Muatan Peminatan Kejuruan
C1. Dasar Bidang Keahlian
1 Simulasi dan Komunikasi Digital 3 3
2 Ekonomi Bisnis 2 2
3 Administrasi Umum 2 2
4 IPA 2 2
C2. Dasar Program Keahlian
1 Etika Profesi 2 2
2 Aplikasi Pengolah Angka/Spreadsheet 3 3
3 Akuntansi Dasar 5 5
4 Perbankan Dasar 3 3
C3. Kompetensi Keahlian
1 Praktikum Akuntansi Perusahaan Jasa, Dagang dan Manufaktur 6 6 7 7
2 Praktikum Akuntansi Lembaga/Instansi Pemerintah 4 4 4 4
3 Akuntansi Keuangan 6 6 6 6
4 Komputer Akuntansi 5 5 5 5
5 Administrasi Pajak 3 3 3 3
6 Produk Kreatif dan Kewirausahaan 5 5 5 5
Jumlah C (C1, C2, dan C3) 22 22 29 29 30 30
Total 46 46 46 46 46 46